Lunes, Nobyembre 14, 2011

Ang Bolpen KoPluma- sandata ng isang tulad ko upang isiwalat ang katotohanan, upang iparamdam sa mambabasa ang aking damdamin na syang magmumulat sa iba sa totoong nangyayari sa bansa. Upang masabing may pakialam ako at nakikialam ako.

Pilipinas- isang bansang talamak ang katiwalian, isang bansang bumabalani ang mga sistemang malamya at mahina, isang bansang mas maigting ang kabuluktutan, isang bansang nahahanay sa pinakamhirap dahil pinakatalamak ang katiwalian.Pluma at Pilipinas- sadyang malayo ang agwat ng Pilipinas at ng idealismo ng aking pluma. Hangad kong maihayag ang lahat ng anggulo ng katotohanan, hangad kong silipin ang lahat ng kabuluktutan, hangad kong gamit ang aking pluma ay mapanindigan ko ang pagpapalaya sa bilibid ng pagkaalipin sa mga Pilipinong tulad ko. Hinid man madaling pagsamahin ang aking bansang nasasabugan ng kadiliman sa pluma kong nagnanais ng kaliwanagan ay pipilitin ko pa ring isatitik ang lahat ng mga bagay na isinisiwalat ng aking obserbasyon na humuhubog sa malayang opinyon.


Malayo na ang nilakbay ng mga panulat ko, labing apat na taon na rin akong nakikibaka sa mundo, ilang taon ko na rin ninais na maging kabahagi ng liga ng katotohanan, matagal ko na ring hinangad na mapagsama ang dalawang anggulo ng bayan ko at ng pluma ko. Tatlong kulay- pula, asul at dilaw. Pulang tinta para sa kikibaka, asul para sa pagkakaisa at dilaw para sa pag-asa.

Alam ko at nararamdaman ko. HANDA NA ANG BOLPEN KO. Pilipinas, handa na akong iguhit ang iyong mundo. HANDA NA ANG BOLPEN KO.

1 komento:

  1. Want an online job in your home at your own time? Join now and be a freeman! For more details, visit http://www.unemployedpinoys.com/

    TumugonBurahin